PPO és PVO indikátorok

A PPO (Percentage Price Oscillator) indikátor az MACD-hez hasonlóan két exponenciális mozgóátlag különbségét méri, de itt ezek százalékos különbsége adja az indikátor alapjául szolgáló számsort. A PPO-nak ismert az exponenciális mozgóátlagok különbségén alapuló változata is, az APO (Absolute Price Oscillator). Az APO gyakorlatilag teljesen azonos az MACD-vel, így a legtöbb grafikonrajzoló, beleértve a Markers és a GIR Professional programokat is az APO helyett a sokkal ismertebb MACD-t használják.

PPO (Percentage Price Oscillator)
A PPO számítása során a rövidebb mozgóátlagból kivonjuk a hosszabbat, és az eredményt elosztjuk a hosszabb mozgóátlaggal. A legtöbb grafikonrajzoló program alapbeállításként a 10 és 30 napos exponenciális mozgóátlagokkal számol, valamint megkülönböztetünk egy szignálvonalat is, ami az indikátor vonalának a jellemzően 9 napos exponenciális mozgóátlaga. Mint minden trendkövető indikátor esetében, ha csökkentjük az időperiódus hosszát, akkor volatilisabb lesz a PPO mozgása.

A PPO gyakorlati használata
A PPO és az MACD jelzései közötti nyilvánvaló hasonlóság a következő grafikonon is jól látható. Használatukba sincsen eltérés, a PPO esetében is a középvonal áttörésének, a szignálvonal keresztezésének illetve a divergencia hatásoknak van jelentősége.

Középvonal keresztezése
A Mol grafikonján látható, hogy a PPO középvonal keresztezése az indikátor legmegbízhatóbb jelzései közé tartozik. Amennyiben az indikátor alulról keresztezi a középvonalat vételi jelzést kap a befektető, míg a középvonalé felülről történő keresztezése eladási szignál.

Szignálvonal keresztezése
A Szignálvonalak keresztezése a PPO esetében is gyakoribb jelenség mint a középvonal keresztezése, és megbízhatósága is alacsonyabb fokú. A szignálvonalak keresztezésére vonatkozó szabályok azonosak az MACD-nél leírtakkal, a szignálvonal felűről történő keresztezése negatív szignál, még ha az indikátor alulról töri át a szignálvonalat, az pozitív jelzés. A Richter grafikonján megjelölt PPO szignálvonal keresztezések esetében a konzervatívabb befektetők az “A” és “C” pontokban a meglévő vételi pozícióikra kapnak eladási jelzést, még a “B” pontban, ahol a középvonal fölötti tartományban alulról keresztezte a PPO a szignálvonalat, vételi jelzést kapunk az indikátortól.

Divergenciák
A Rába grafikon esetében 2007 harmadik negyedévben a részvény szárnyalását nem erősítette meg a PPO indikátor, ami negatív divergenciát eredményezett a részvény árfolyama és az indikátor között. A negatív jelzést hamarosan az árfolyam meredek zuhanása követte. Ezt követően egy pozitív divergencia is kialakult a grafikonon, ami meghozta a pozitív korrekciót a Rába piacán.

PVO (Percentage Volume Oscillator)
percentage volume
A PVO (Percentage Volume Oscillator) különlegessége, hogy az indikátor kizárólag a forgalom változásával kalkulál. Működése teljesen azonos a PPO indikátoréval, azzal a különbséggel, hogy a PVO-t a forgalomra vonatkozó átlagok százalékos különbségéből származtatjuk. Az indikátort számítása során a forgalomra vonatkozó rövidebb exponenciális mozgóátlagból kivonjuk a hosszabb időszakra vonatkozó exponenciális mozgóátlagot, és az eredményt elosztjuk a forgalom hosszabb exponenciális mozgóátlagával. Az indikátor a zéró középvonal körül ingázik.

A PVO számítása:
PVO = ( a forgalom rövidebb EMA(exponenciális mozgó átlaga) – A forgalom hosszabb EMA) / a forgalom hosszabb EMA

Középvonal áttörése, divergenciák, trendvonalak áttörése
Mint minden oscillator típusú (középvonal körül, vagy zárt skálán mozgó) indikátor esetében, a PVO-nál is meghatározó a középvonal áttörése. A középvonal alulról történő áttörése az emelkedő forgalom következménye, míg a felülről történő áttörés a forgalom csökkenésének az eredménye. Lévén a piacon az emelkedések jellemzően a forgalom megugrásával párosulnak, a PVO középvonal áttörése is gyakran emelkedéssel jár együtt, még a felülről történő keresztezés sokszor intő jel, és a vételi lendület kifulladására utal.

A következő Richter grafikonon látható, hogy mikor az indikátor áttörte a középvonalat, azt rendre kisebb árfolyam emelkedés követte. A grafikonon egy negatív divergencia is kialakult, hiszen 2007 november, december hónapokban a részvény jelentős emelkedést produkált, amit nem erősített meg a forgalom, márpedig alapvetően egy egészséges árfolyam erősödés emelkedő forgalommal párosul, bár ez az állítás leginkább hosszú távú heti vagy havi grafikonok esetében állja meg a helyét.

 

Az emelkedő forgalom és az emelkedő árfolyam szoros kapcsolata jól látható a BUX heti grafikonján, ahol is a PVO emelkedő trendvonalának megtörése jelezte, hogy a bikák átadták a medvéknek a helyet. Az elmúlt hetekben a megtörő csökkenő trendvonal ennek pont ellenkezőjéről, esetleges emelkedő hullámról árulkodik.

0

Termékek a kosárban